Hanke
Investering - 28177

Yhteiset tilat kuntoon

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

14.09.2015 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kylillä ja maaseututaajamissa pääasiassa vapaaehtoisvoiminen järjestettävällä harrastustoiminnalla on tärkeä yhteisöllinen merkitys. Kesäisin tapahtumat ja tilaisuudet keräävät yhteen vakituiset asukkaat sekä lukuisat mökkeilijät ja lomalaiset - monet heistä kotiseudullaan käymässä olevia. Talvisin harrasteet ja aktiviteetit tarjoavat mielekästä tekemistä ja lisäävät sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä. Monet tapahtumat ja harrastukset edellyttävät asianmukaisia kokoontumis- ja huoltotiloja. Kylillä yhteisten tilojen rakentaminen, ylläpito ja korjaukset ovat usein yhdistysten omistuksessa ja ylläpidetään talkoovoimin. Isommat korjaukset ja kunnostukset, kuten esimerkiksi keittiö-, wc-tilat, lämmitysmuodon vaihto tai kattoremontit ovat isoja rahallisia panostuksia, joihin yhdistyksillä on vaikeuksia kerätä rahoitusta talkootyöllä. Lisäksi suuret rahalliset panostukset ovat pois yhdistysten varsinaisen toiminnan rahoituksesta, joka kuitenkin on kaikkein tärkein yhteisöllisyyttä ja kylien elinvoimaisuutta ylläpitävä tehtävä.Mansikan kehittämisstrategiassa Laadukas vapaa-aika ja asuminen on nostettu yhdeksi kolmesta rahoituksen painopisteestä. Toimenpiteeksi painopisteessä on kirjattu harrastusmahdollisuuksien säilyttämisen tukeminen sekä yhteisöllisten tilojen tukeminen rajatust Kehittämisyhdistys Mansikka ry:lle tulee jatkuvasti yhteydenottoja yhteisten tilojen kunnostuksiin ja korjauksiin liittyen. Tällä teemahankkeella avataan rahoitushaku, jolla vastataan edellä mainittuun painpiste 2:n toimenpiteeseen ja kuitenkin hallitusti rajataan rahoituksen määrä yhteisten tilojen rakentamiseen ja kunnostuksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28177

Aloituspäivämäärä

14.09.2015

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt