Projekt
Utvecklingsprojekt - 9171

Yhteisillä aalloilla

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2015 - 27.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ympäristön tila vaikuttaa suoraan maaseudun ihmisten asumiseen, työntekoon ja yrittämiseen. Omaehtoisen toiminnan lisäämisellä ja yhteisöllisyydellä parannetaan ympäristön lisäksi myös maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Yhteisillä aalloilla -viestintähanke mahdollistaa maaseudun kehittämisen ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeen kolmen toimijan (Hämeen ammattikorkeakoulu, Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö) välinen yhteistyö kattaa koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa. Viestintähankkeessa on neljä teemaa: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka kaikki vahvistavat maaseudun elinympäristöä sekä tukevat laajemmin myös hämäläisten biotalousstrategioiden toteutumista. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa mm. edistetään kotimaisen kalan käyttöä, parannetaan alueen virkistyskäytön ja matkailun toimintaedellytyksiä, kehitetään vesienhoidon menetelmiä sekä panostetaan lasten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön. Yhteisillä aalloilla -viestintähankkeen tuloksena syntyy mm. ¿ erilaisia maisemanhoidollisia talkoita ¿ monipuolisia tapahtumia ja retkiä ¿ kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja ¿ vesiensuojeluun liittyviä pilotteja ¿ lasten ja nuorten eri ikäryhmät huomioivia retki- ja toimintapäiviä ¿ elämyksellisiä lyhytelokuvia Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015-31.8.2017.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9171

Startdatum

31.08.2015

Slutdatum

27.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner