Projekt
Utvecklingsprojekt - 135473

Yhteismetsäomistuksen edistäminen ja metsätilarakenteen kehittäminen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.05.2021 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Puun jatkuva kysyntä edellyttää aktiivista metsäomaisuuden käyttöä. Metsänomistajien ikääntyminen, metsistä vieraantuminen, passivoivat omistusrakenteet ja tilojen pirstoutuminen voivat heikentää aktiivista metsätaloutta. Hankkeessa selvitetään ensisijaisesti kuntien ja yhteisöjen sekä yritysten kiinnostusta uusien kuntavetoisten yhteismetsien perustamiseen. Yhteismetsän toimintamuoto, toimijoiden mukanaolo sekä roolit ovat hyvä selvittää kattavasti ennen yhteismetsän perustamisen käynnistämistä. Hankkeessa selvitetään myös nykyisten yhteismetsien laajenemishalukkuutta, kuolinpesien ja yksityisten metsänomistajien kiinnostusta liittyä osakkaiksi perustettavaan tai olemassa oleviin yhteismetsiin. Tavoitteena on myös käynnistää toiminta-alueella yhteismetsän perustaminen, jonka toimintaperiaatteissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunta ja metsien hiilinielun lisääminen. Hankkeessa kehitetään lisäksi toiminta-alueen metsätilarakennetta, annetaan neuvontaa ja järjestetään info-tilaisuuksia mm. metsätilan sukupolvenvaihdoksesta ja metsätilojen omistusjärjestelyistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

135473

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner