Projekt
Utvecklingsprojekt - 84235

Yhteismetsäomistuksen edistäminen Kainuussa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2018 - 01.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata erilaisia toimintamalleja ja menetelmiä, joilla parannetaan aktiivisen- ja yritysmäisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä. Tarkemmin ottaen tavoitteena on kehittää menetelmiä yhteismetsäomistuksen lisäämiseksi ja edistämiseksi Kainuussa. Parhaassa tapauksessa hankkeessa tuotettavien menetelmien avulla Kainuuseen syntyy uusia yhteismetsiä ja jo olemassa olevien yhteismetsien toiminta tehostuu. Metsätalouden harjoittaminen ja puun jalostus tuottavat hyvinvointia Kainuulaisille metsänomistajille ja koko yhteiskunnalle. Hankkeessa pyritään turvaamaan kannattavan jalostustoiminnan pysymistä ja uusien investointien mahdollisuuksia vähentämällä metsätilarakenteen ja metsänomistusrakenteen pirstoutumista. Tila- ja omistusrakenteen pirstoutuminen heikentää metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta ja vähentää sekä hakkuita että investointeja metsiin. Hankkeessa autetaan metsänomistajia tekemään metsänomistusjärjestelyihin liittyviä päätöksiä, joilla turvataan mahdollisuudet puuntuotannon ja metsien hyödyntämisen kehittämiseen tulevaisuudessa. Toiminta tukee myös metsäomaisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle. Kehittämishankkeen toimenpiteet kohdistetaan edellä kuvattuihin tavoitteisiin. Toimenpiteet jaetaan kohderyhmittäin seuraavasti: 1. Uuden yhteismetsän perustamiseen aktivoivien menetelmien kehittäminen ja testaus (Kuhmo) 2. Keskimääräistä suuremmille metsänomistajille suunnattujen viestintämenetelmien kehittäminen ja testaus 3. Olemassa olevien yhteismetsien toiminnan tehostumista tukevien menetelmien kehittäminen ja testaaminen 4. Yleinen tiedottaminen ja tiedon hankkiminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84235

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

01.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner