Hanke
Utvecklingsprojekt - 82969

Yhteismetsien edistäminen Pohjois-Karjalassa esiselvityshanke, YHTE

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2018 - 30.03.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeessa selvitetään yhteisöjen ja yritysten kiinnostusta uuden kuntavetoisen yhteismetsän perustamiseen Pohjois-Karjalassa. Yhteismetsän toimintamuoto, toimijoiden mukanaolo sekä roolit ovat hyvä selvittää toteutushanketta varten. Tavoitteena on jatkohanke, jossa selvitetään nykyisten yhteismetsien laajenemishalukkuutta, kuolinpesien ja yksityisten metsänomistajien kiinnostusta liittyä osakkaiksi perustettavaan yhteismetsään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82969

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt