Hanke
Utvecklingsprojekt - 129078

Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä (YTYÄkylä)

Helsingin Yliopisto

30.09.2020 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys puolestaan on yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja kansalaisaktiivisuuden muoto, joka on noussut monessa maassa kiinnostuksen kohteeksi erityisesti maaseudun mahdollisuutena kehittää asukkaiden hyvinvointia, työllisyyttä sekä vastata palvelukysyntään. Moni maaseudun kyläyhdistys on kiinnostunut yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista, mutta ei tiedä, kuinka asiaa veisi eteenpäin. Tämä onkin yksi olennaisimmista pullonkauloista yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen edistämisessä maaseudun kyläyhdistyksissä tällä hetkellä. Hankkeen tarkoituksena on viedä yhdessä yhteisölähtöisestä palvelutuotannosta kiinnostuneiden pilottikylien kanssa läpi kyläyhteisön yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen käytännönläheinen suunnittelu- ja kehittämisprosessi, jossa pyritään tukemaan niitä tunnistettuja prosessin osia, jotka ovat tämän kehittämistyön avainkohtia ja joihin maaseudun yhteisöt erityisesti tarvitsevat apua. Hankkeen tarjoaa kylätoimijoille opastusta, koulutusta ja tietoa yhteisölähtöisten palvelutuotannon ja yhteiskunnallisen yrittäjyysprosessin suunnitteluun ohjatun työpajatyöskentelyn kautta, tukee prosessin etenemistä kylien omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuen sekä kehittää kylien välistä vertaisoppimista ja -tukemista mahdollistamalla kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Hanke pyrkii myös sitouttamaan tunnistettuja sidosryhmiä tukemaan yhteisöllistä palvelutuotannon kehittymistä ja edistämään yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueella kumppanuuspöytätoiminnan kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129078

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
byaverksamhet
nya tjänster
nätverk
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt