Hanke
Utvecklingsprojekt - 28041

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille -Rauman kaupungin kylähanke

Rauman kaupunki

31.08.2016 - 17.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Raumalla eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Tavoitteena on, että ikäihmiset saisivat asua mahdollisimman kauan omissa kodeissaan. Rauma on pinta-alaltaan laaja ja monien kylien kaupunki. Tapahtumat ja toiminta keskittyvät nyt lähinnä kaupungin alueelle, ja pääsy niihin pitkien välimatkojen ja liikkumisen rajoitteiden sekä puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi voi olla vaikeaa. Raumalla oli Rauman kylien kehittämishanke vuonna 2014, jossa ilmeni, että kylissä toivotaan lisää yhteistyötä kaupungin kanssa esimerkiksi ikäihmisten palvelujen suhteen. Vanhuspalveluissa on noussut esille toive mahdollisuudesta viedä toimintakykyä ylläpitävää ja sosiaalista toimintaa myös syrjäkylillä asuvien ikäihmisten pariin. Tavoitteena olisi kehittää eri kylien kanssa yhteistyössä tasapuolisesti alueen ikäihmisille yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa, joka ehkäisisi myös yksinäisyyttä. Toiminta kylillä toteutettaisiin alueen ikäihmisten mielipiteitä ja tarpeita kuunnellen. Hankkeen tavoitteena olisi juurruttaa toiminta kylille, jotta se jatkuisi niissä itseohjautuvasti hankkeen jälkeenkin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28041

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

17.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt