Projekt
Utvecklingsprojekt - 261149

Yhteisömaatila-konseptin kehittäminen Päijät-Hämeessä

Päijänne-Leader ry

- 30.01.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään Yhteisömaatila-konsepti ja kuvataan se. Konseptityössä tarkastellaan toimintamallia eri sidosryhmien näkökulmista ja kuvataan konkreettisesti, mitä kaikkea Yhteisömaatila-konsepti voi erilaisilla tiloilla käytännössä tarkoittaa. Konseptikuvaus on tarkka kuvaus yhteisömaatilan lähtökohdista, tavoitteista ja konkreettisesta kokonaisuudesta. Konseptin mallinnus toteutetaan käyttäen pilottikohdetta. Hankkeessa tarkastellaan myös yhteisömaatila-konseptin soveltuvuutta muille tiloille. Näitä voivat olla esimerkiksi hyvinvointimaatila, maatilamatkailutila tai metsä- ja biotalousmaatila. Vaikka yhteisömaatila-konsepti tarjoaa hyvinkin konkreettisia ratkaisuja tilojen käyttöön, hyödyntää jokainen tila konseptia tilalle parhaiten sopivalla tavalla. Se voi tarkoittaa kokonaisvaltaista koko tilan toiminnan ratkaisua tai yksittäistä ratkaisua tilan toiminnan kehittämiseksi. Yhteisömaatila-konseptin tarkoitus on luoda yksi vaihtoehtoinen ja uudenlainen tulevaisuudenkuva tiloille. Yhteisömaatila-konseptin kohderyhmänä ovat kaikki maatilat, mutta se soveltuu parhaiten niille tiloille, jotka näkevät tilansa tulevaisuuden monialaisena, monipuolisena, yhteisöllisenä ja kestävyyteen kurkottavana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261149

Slutdatum

30.01.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner