Hanke
Utvecklingsprojekt - 124996

Yhteisötaidot on vai yhteisötaidoton

Kurjen ekokyläyhdistys ry

31.03.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa järjestetään Pirkanmaan maaseudulla toimiville yhteisöille 3 pv:n yhteisökehittämistapahtuma syksyllä 2020. Tapahtumalla vahvistetaan yhteisöjen yhteisöllistä osaamista. Sillä muun muassa edistetään yhteisöllistä toimintaa tukevien keskustelu-, päätöksenteko- ja toimintakäytäntöjen oppimista ja käyttöä. Sillä edistetään myös ymmärrystä siitä, että yhteisöhankkeet muodostuvat useista eri tasoista (yksilö / yhteisö / tarkoitus / rakenteet / käytännöt), jotka kaikki ovat tärkeitä hankkeiden onnistumiselle. Samoin edistetään ymmärrystä yhteisöhankkeiden eri kehitysvaiheista ominaispiirteineen sekä eri vaiheissa tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi yhteisöjä opastetaan tunnistamaan niiden nykytila sekä sen oleellisimmat haasteet ja kehitystä edistävät voimat. Hankkeessa käytetään työkaluna Eurooppalaisten ekokylien verkostossa (GEN Europe) kehitettyä yhteisöhankkeiden kehittämismenetelmää CLIPS:iä (Community Learning Incubator Program for Sustainability). Näin hyödynnetään muualla kehitettyä uutta yhteisöllistä osaamista Pirkanmaan maaseudun yhteisöjen kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

124996

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt