Projekt
Utvecklingsprojekt - 124996

Yhteisötaidot on vai yhteisötaidoton

Kurjen ekokyläyhdistys ry

31.03.2020 - 11.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa järjestetään Pirkanmaan maaseudulla toimiville yhteisöille 3 pv:n yhteisökehittämistapahtuma syksyllä 2020. Tapahtumalla vahvistetaan yhteisöjen yhteisöllistä osaamista. Sillä muun muassa edistetään yhteisöllistä toimintaa tukevien keskustelu-, päätöksenteko- ja toimintakäytäntöjen oppimista ja käyttöä. Sillä edistetään myös ymmärrystä siitä, että yhteisöhankkeet muodostuvat useista eri tasoista (yksilö / yhteisö / tarkoitus / rakenteet / käytännöt), jotka kaikki ovat tärkeitä hankkeiden onnistumiselle. Samoin edistetään ymmärrystä yhteisöhankkeiden eri kehitysvaiheista ominaispiirteineen sekä eri vaiheissa tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi yhteisöjä opastetaan tunnistamaan niiden nykytila sekä sen oleellisimmat haasteet ja kehitystä edistävät voimat. Hankkeessa käytetään työkaluna Eurooppalaisten ekokylien verkostossa (GEN Europe) kehitettyä yhteisöhankkeiden kehittämismenetelmää CLIPS:iä (Community Learning Incubator Program for Sustainability). Näin hyödynnetään muualla kehitettyä uutta yhteisöllistä osaamista Pirkanmaan maaseudun yhteisöjen kehittämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

124996

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

11.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner