Projekt
Utvecklingsprojekt - 262361

Yhteispeliä

Liedon 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankeaika on 1.6.2024-31.12.2025. Toteutusalue: Lieto, Kaarina, Masku, Naantali, Paimio, Rusko, Raisio, Sauvo, Pohjois-Turku ja Kakskerta. Hankkeessa saatetaan kiertotalous osaksi nuorten arkea ja työelämää. Kohtaamisen keinoina käytetään kiertotaloutta, yrittäjyyttä ja vapaaehtoistoimintaa. Hanke tukee Turun seudun 4H-yhdistysten alueen nuorten yritteliäisyyttä ja hyvinvointia. Toteuttajat: Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistykset. Tavoitteena on tukea nuoria sanoittamaan omat ideansa ja tarpeensa teoiksi niin, että niitä pystytään toteuttamaan kiertotaloutta hyödyntäen. Samalla ohjataan yritysten ja yksityisten halu auttaa teoiksi nuorten ja ympäristön hyväksi, esimerkiksi hyödyntämällä hevostilan lanta nuorten puutarhakasvien lannoitteeksi. Hanke tukee kiertotalouteen perustuvan toimintamallin juurruttamista nuorten, yrittäjien ja kunnan yhteistoimintaan sekä tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua kiertotalouteen liittyviin työ- ja uramahdollisuuksiin. Hankkeen myötä nuorten energia suuntautuu positiivisiin tekoihin, jotka hyödyttävät heitä ja heidän lähiympäristöään. Nuoret oppivat toimimaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Yritykset saavat hyötykäyttöön toimintansa sivuvirtoja ja tekevät samalla hyviä tekoja luonnon ja paikallisten nuorten hyväksi. Alueellinen yhteistyöverkosto vahvistuu ja saa uusia jäseniä. Nuoret oppivat ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, jolloin yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisen vaara pienenee. Nuoret löytävät uusia uravaihtoehtoja tulevaisuutta varten tai perustavat pienyrityksiä kiertotalouden ympärille. Kiertotaloutta hyödyntämällä hanke edistää kaikkia kolmea kestävän kehityksen osa-aluetta: ekologista, sosiaalista/kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Hanke tuo yhteen paikallisten yrittäjien sivuvirrat ja nuorten halun työllistyä ja toteuttaa itseään. Hankkeella luodaan uusia innovaatioita kiertotalouteen, nuorten työllistymiseen ja yrittäjyyteen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

262361

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner