Projekt
Utvecklingsprojekt - 212590

Yhteispelillä Vakka-Suomen matkailuun

Ukipolis Oy

30.11.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla kehitetään Vakka-Suomeen vetovoimainen ja yhtenäinen Vakka-Suomen matkailualue, jossa yritykset tekevät aktiivisesti ja verkostomaisesti yhteistyötä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

212590

Startdatum

30.11.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner