Projekt
Utvecklingsprojekt - 11056

Yhteistyöllä Kilpailukykyä

ProAgria Etelä-Suomi ry

08.07.2015 - 06.10.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Kaakkois-Suomen maaseudun yritykset, ml. monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat apua maaseudun yritystoiminnan kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Hanke täydentää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 sekä Kaakkois-Suomen alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Hanke huomioi maakuntien sekä kuntien ja kaupunkien elinkeinostrategien linjaukset. Hankkeen toiminta aktivoi, diagnosoi yritysten ja yrittäjien tarpeita, päättelee tarpeista tarvittavat toimenpiteet sekä ohjaa asiantuntijoille ja tarvittavien palvelujen piiriin. Hankkeen toiminnalla vaikutetaan huomioimaan mm. kasvun, investointien ja riittävän rahoituksen haasteet. Yhteistyöllä kilpailukykyä -hanke ohjaa ja auttaa yrittäjiä hakemaan maaseudulle kohdennettuja yritystukia mm. sähköisten kanavien kautta. Hankkeessa tehdään diagnosointia. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana toteuttamassa Yritys-Suomen seudullisia yrityspalveluja. Hanketoimintaa tehdään maksimissaan 8 tuntia/yritys/kehittämisaihe/kalenterivuosi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

11056

Startdatum

08.07.2015

Slutdatum

06.10.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner