Projekt
Utvecklingsprojekt - 16189

Yhteistyöllä lisäarvoa ruokaketjuille – Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

Kouvola Innovation Oy

01.08.2016 - 12.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on aktivoida, osallistaa ja sitouttaa Kaakkois-Suomen elintarvikealan yritykset sekä muut toimijat ja kumppanit tavoitteelliseen yhteistyöhön elintarvikealan kehittämiseksi. Hankkeessa luodaan yhteistyöryhmiä Kaakkois-Suomen elintarvikealaa kehittämään, määritellään tavoitteet ja toimintasuunnitelmat ja käynnistetään suunnitelmien pohjalta mm. yritysryhmähankkeita tavoitteiden toteuttamiseksi. Yrityksiä aktivoidaan yritysryhmien muodostamiseen ja hyödyntämään yhteistyöhön saatavilla olevia rahoituksia. Hankkeelle on määritelty alustavia aihepiirejä, joihin liittyen yhteistyötä ja työryhmiä kehitetään. Näitä ovat esimerkiksi uudet markkinat, vienti, ruokamatkailu, lähiruuan markkinoiden laajentaminen ja biotalous elintarvikealalla. Tavoitteena on, että osallistumalla itselleen hyödyllisten tavoitteiden ja toiminnan määrittelyyn toimijat sitoutuvat myös jatkotyöhön, jolla tavoitteisiin päästään. Hankkeen alussa selvitetään Kaakkois-Suomen ruoka-alan yritysten kiinnostus hankkeen teemojen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Tältä pohjalta kootaan yrityksiä työryhmiin, joihin kutsutaan mukaan myös muita toimijoita, kuten asiantuntijaorganisaatioita, asiakkaita ja julkisen sektorin edustajia. Työryhmät toimivat työpajoissa, joissa osallistujat saavat aiheeseen liittyvää asiantuntijatietoa ja määrittelevät aihepiirin kannalta keskeiset kehittämiskohteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Työpajoissa käynnistetään yritysryhmähankkeiden valmistelua ja uusia hankkeita, joiden avulla toteutetaan työpajoissa laadittuja suunnitelmia. Hankkeessa toteutetaan työpajoja tukevia, yhteistyötä edistäviä toimenpiteitä ja keskustelutilaisuuksia. Teemoihin liittyvää asiantuntijatietoa jaetaan ja verkostoitumista edistetään esimerkiksi pienimuotoisilla seminaareilla, asiantuntijaluennoilla ja demonstraatioilla. Hankkeen päätoteuttaja on Kouvola Innovation Oy ja osatoteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2016¿31.1.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16189

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

12.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner