Projekt
Utvecklingsprojekt - 145197

Yhteistyöllä tulevaisuuteen – maaseutuyrittäjän selviytymispaketti

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

05.10.2020 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yhteistyöllä tulevaisuuteen - maaseutuyrittäjän selvitytymispaketti hankeen painopisteenä on maakunnallisen elintarvike- ja luonnontuoalan koordinaation ja tiedotuksen kehittäminen sekä vahvistaminen. Tällä toimenpiteellä pyritään editämään eri toimijatahojen ja hankkeiden välistä yhteistyötä ja luomaan alalle toimivia tiedotuskanavia mm. tapahtumiin, hanketoimintaan ja alan koulutustoimintaan liittyen. Tässä työssä hyödynnetään aiemmissa hankkeissa saatuja kokemuksia ja verkostoja sekä toimintamalleja (mm. elintarviketalo.fi -konsepti). Koordinaatio-osioon liittyy myös aktiivinen kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen ja osallistuminen maakunnalliseen ja kansainväliseen klusteritoimintaan. Hankkeen päätoteuttajana on Lapin ammattikorkeakoulu/Tulevaisuuden biotalous osaamisryhmä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145197

Startdatum

05.10.2020

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner