Hanke
Utvecklingsprojekt - 35996

Yhteistyöstä elinvoimaa – Tammelan kumppanihanke

Tammelan kylät ry

03.11.2016 - 16.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kyläpalvelujen ja asumisen kehittäminen Tammelan kylissä. Tärkeäksi koko hanketta leikkaavaksi teemaksi nousee kumppanuus, josta haetaan uutta toimintamallia kunnan ja kylien välisen vuoropuhelun ja koko kunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen tulokseksi tavoitellaan kyläpalveluverkon vahvistumista uusien toimintamallien ja palveluratkaisujen myötä, sekä kylien vetovoimaisuuden kasvua asuinympäristöinä monipuolisen maaseudun mahdollisuuksien markkinoinnin, sekä luontoon ja matkailuun liittyvien aktiviteettien ansiosta. .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35996

Aloituspäivämäärä

03.11.2016

Loppumispäivämäärä

16.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt