Projekt
Utvecklingsprojekt - 67715

YHTEISTYÖVERKOSTON KEHITTÄMINEN PAJAKYLÄN JA YMPÄRÖIVÄN MAASEUDUN KANSSA

Joulupukin Pajakylän osuuskunta

01.10.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Napapiirin Pajakylällä on pitkä historia vuodesta 1950 lähtien. Alussa Pajakylän konsepti liittyi porontaljojen, matkamuistojen ja lahjatavaroiden myyntiin. Tuotemyynnin rinnalle tuli myöhemmin Joulupukin tapaamiset ja ohjelmapalvelut. Pajakylän toiminta monipuolistui kun alueelle alettiin rakentaa majoitustiloja. Pajakylässä toteutettavat ja sieltä lähtevät ohjelmapalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti majoitustilojen rakentamisen ansiosta. Pajakylän yritykset ovat aina tehneet yhteistyötä ympäröivän maaseudun matkailuyritysten ja kylien kanssa. Samoin yhteistyötä on tehty Lapin eri kunnissa sijaitsevien matkailuyritysten kanssa. Pajakylän yhteistyö aluetta ympäröivän maaseudun yritysten ja kylien kanssa antaa Pajakylälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samoin Pajakylän yritysten tiivistyvä yhteistyö aluetta ympäröivän maaseudun kanssa antaa siellä oleville yrityksille ja kylille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä hankkeessa luodaan yritysten haastattelujen, työpajojen, analyysien, dokumentoitujen prosessien ja uusien yhteistyömallien avulla tiedollista pohjaa yritysten välisen yhteistyön edelleen kehittämiselle. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmänä ovat maaseudun yritykset Joulupukin Pajakylässä ja ympäröivällä maaseudulla. Hankkeen hyödynsaajia ovat näiden alueiden maaseutuyritykset. Hanke kohdistuu myös muihin Leader Peräpohjola -alueella toimiviin maaseutuyrityksiin kuten Ranualla, Tervolassa, Keminmaassa, Simossa ja Kemissä sekä Torniossa toimiviin yrityksiin, joilla on yhteistyötä Joulupukin Pajakylän kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että Pajakylän ja ympäröivän maaseudun yhteinen kehitys jatkuu voimakkaana ja koordinoituna tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että hankkeen selvitysten tuloksena yhteistyö tiivistyy Pajankylän ulkopuolella toimiviin yrityksiin ja kyläyhdistyksiin. Yhteistyön systematisointi hyödyttää Pajakylässä, maaseudulla ja muualla toimivia yrityksiä. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

67715

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner