Projekt
Utvecklingsprojekt - 9477

Yhteisyydellä elinvoimaa

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

01.10.2015 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset järjestöt ja yhteisöt sekä lapset ja nuoret. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät järjestöjen ja yhdistysten toiminnan elävöittämisen ja laadun parantamisen sekä asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Hankkeessa tarjotaan paikallisille yhdistyksille yhdistysjohdon ja yhdistystoimijoiden koulutuksia ja kehittämisprosesseja, joiden avulla yhdistystoiminta ja yhdistysten yhteistyö kehittyy ja paranee. Yhtenä tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen tarjoamalla erilaisia matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintoja ja kerho-ohjaajien koulutusta. Näitä voivat toteuttaa muutkin kuin liikunta- tai urheiluseurat. Tavoitteena on, että hankkeen aikana eri koulutuksiin tai kehittämisprosesseihin osallistuu vähintään 1 500 henkilöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9477

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner