Hanke
Utvecklingsprojekt - 9477

Yhteisyydellä elinvoimaa

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

01.10.2015 - 07.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset järjestöt ja yhteisöt sekä lapset ja nuoret. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät järjestöjen ja yhdistysten toiminnan elävöittämisen ja laadun parantamisen sekä asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Hankkeessa tarjotaan paikallisille yhdistyksille yhdistysjohdon ja yhdistystoimijoiden koulutuksia ja kehittämisprosesseja, joiden avulla yhdistystoiminta ja yhdistysten yhteistyö kehittyy ja paranee. Yhtenä tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen tarjoamalla erilaisia matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintoja ja kerho-ohjaajien koulutusta. Näitä voivat toteuttaa muutkin kuin liikunta- tai urheiluseurat. Tavoitteena on, että hankkeen aikana eri koulutuksiin tai kehittämisprosesseihin osallistuu vähintään 1 500 henkilöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9477

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt