Hanke
Investering - 186216

Yhtene ympäristö teemahanke

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

30.11.2021 - 30.01.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yhtene ympäristö -teemahankkeen kautta yhdistys voi hakea alahanketta, jossa investoidaan yhteiseen ympäristöömme. Tuella voidaan rakentaa ja korjata ja tukea voidaan käyttää myös esimerkiksi välineisiin, koneisiin, laitteisiin ja kalustoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

186216

Aloituspäivämäärä

30.11.2021

Loppumispäivämäärä

30.01.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt