Projekt
Investering - 186216

Yhtene ympäristö teemahanke

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

30.11.2021 - 19.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhtene ympäristö -teemahankkeen kautta yhdistys voi hakea alahanketta, jossa investoidaan yhteiseen ympäristöömme. Tuella voidaan rakentaa ja korjata ja tukea voidaan käyttää myös esimerkiksi välineisiin, koneisiin, laitteisiin ja kalustoon.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

186216

Startdatum

30.11.2021

Slutdatum

19.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner