Projekt
Utvecklingsprojekt - 54963

YKSISSÄ: Tietoa ja taitoa ihmissuhteisiin, kohtaamisia maaseudun asukkaiden parhaaksi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2018 - 12.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen alueella vuosina 2018-2020 toteutettavan YKSISSÄ: Tietoa ja taitoa ihmissuhteisiin, kohtaamisia maaseudun asukkaiden parhaaksi -hankkeen tavoitteet ovat: 1) Maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien parisuhteiden hyvinvointi vahvistuu. 2) Yksin elävien maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien henkinen hyvinvointi lisääntyy, yksinäisyys vähentyy ja valmiudet parisuhteen ja muiden merkityksellisten ihmissuhteiden luomiselle vahvistuvat. 3) Työmuodot ja -menetelmät maaseudun parisuhteiden tukemiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen ja niiden käyttö monipuolistuvat ja lisääntyvät. 4) Kohderyhmän kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen parisuhteiden hyvinvointiin ja yksinäisyyteen liittyen vahvistuu ja näiden teemojen käsittely ammattilaisten työssä sekä verkostoituminen ammattilaisten välillä lisääntyy. 5) Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja toimivan perhe-elämän mahdollistavana asuinympäristönä vahvistuvat. Näiden tavoitteiden kautta vahvistetaan maatalousyrittäjien työkykyä ja -hyvinvointia sekä yhteisyrittäjyyttä, parannetaan maaseudun palveluja, lisätään maaseudun houkuttelevuutta asuin- ja työympäristönä sekä edistetään yhteisöllisyyttä maaseudulla. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat työparina toteutettavien tilakäynti-toimintamallin luominen, parisuhdetoiminnan ja sinkkutapahtuminen kehittäminen ja toteuttaminen sekä ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Hankkeen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa, ja hankkeessa vahvistetaan hankkeen teemoihin liittyvien toimijoiden välistä verkostoitumista. Hanke panostaa aktiiviseen tiedotukseen. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja sen osatoteuttajana toimii Kataja - Parisuhdekeskus ry. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu laajasti yhteistyökumppaneita Keski-Suomen alueelta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

54963

Startdatum

01.02.2018

Slutdatum

12.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner