Hanke
Utvecklingsprojekt - 80281

Yksityistiekunnat toimiviksi Alajärvellä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.11.2018 - 22.09.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yksityisteiden hoito ja tiekuntien toimivuus korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän. Yhä useammat toimet teiden varsilla vaativat teiden käytettävyyttä ympärivuotisten kuljetuksiin. Erityisesti metsätalouden kuljetukset tulevat lisääntymään yksityisteillä lähivuosina uusien puunjalostukseen liittyvien investointien myöstä. Tämä edellyttää tiekuntien hallinnon, yksi-köinnin ja tienhoidon ajan tasalla olemista. Teiden hoito vaatii entistä enemmän myös osaa-mista ja aikaa. Tieisännöintipalvelu voisi olla tulevaisuuden ratkaisu teiden hoidossa. Yksityistiekunnat toimiviksi Alajärvellä -hanke jakaantuu kahdeksi hankkeeksi, esiselvitys- ja varsinaiseen kehittämishankkeeseen. Tämä hanke on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on tehdä selvitys varsinaisen kehittämishankkeen toimien sisällön ja toimenpiteiden määrittämiseksi. Hankkeen aikana kartoitetaan Alajärvellä olevien yksityistiekuntien hallinnon ja yksiköinnin ti-lanne, arvioidaan tiekuntien yhdistämistarpeet, kartoitetaan mahdolliset tieisännöintipalvelujen tarjoajat ja arvioidaan tiekohtaisesti metsätalouteen liittyvät kuljetustarpeet lähivuosina

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80281

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

22.09.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt