Projekt
Utvecklingsprojekt - 178474

Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yksityisteiden hyvä ympärivuotinen käytettävyys edellyttää hyvin toimivia tiekuntia ja teiden jatkuvaa hoitoa. Oikea-aikainen teiden hoito pitää tiet hyvässä käyttökunnossa ja mahdollistaa maaseudun asuttuna pysymisen sekä eri toimet teiden varsilla. Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla -hanke perustuu yleisesti tunnustettuihin tiekuntien hallinnoinnin kehittämistarpeisiin ja Alajärven alueella tehtyyn esiselvityshankkeeseen. Esiselvityshanke antoi selvän kuvan siitä, mitkä asiat tiekuntien toiminnassa on laitettava kuntoon, jotta tiekunnat voivat toimia lain vaatimalla tavalla ja hakea jatkossakin erilaisia avustuksia teiden kunnossapitoon ja peruskunnostuksiin. Yksityistielain muutoksen myötä tiekuntien hallinnoinnille tuli uusia vaatimuksia. Kokousten koollekutsuminen tarkentui ja kokousten päätöksistä tehtyjen valitusten käsittely siirtyi osin kihlakunnan oikeuksiin. Myös erilaisten avustusten saamisen edellytyksenä on tiekunnan virallinen päätös ja hakemus. Talkoohengen vähentyessä ja tiekuntien puheenjohtajien/toimitsijamiesten ikääntyessä moni tie on jäämässä ilman vuosittaisia hallinnointia ja hoitotoimenpiteitä. Tieisännöintipalvelun käytöstä on saatu hyviä kokemuksia yksityisteiden hallinnoinnissa ja teiden hoidossa. Hankkeen aikana tiekuntien hallintoelimille ja osakkaille järjestetään tiedotustilaisuuksia yksityistielain sisällöstä ja vaatimuksista sekä tieisännöintipalvelujen käytöstä. Tieisännöintipalvelujen tarjoajille pidetään tiedotustilaisuuksia hankkeen toimista, tieisännöintipalvelujen tarjoajien osaamisvaatimuksista ja aktivoidaan toimijoita tarjoamaan palvelujaan. Metsäkeskus kerää ja julkaisee tiekuntien yhteystietoja perustamalleen Tienhoito.fi -sivustolle. Tämän hankeen toimesta palveluun viedään hankealueen yksityistiestön tieviivat ja julkaistaan sivustolla siihen luvan antaneiden tiekuntien yhteystiedot. Hanke opastaa tiekuntia päivittämään tietonsa myös yksityistierekisteriin ja DigiRoad -järjestelmään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

178474

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner