Projekt
Utvecklingsprojekt - 156332

Yksityistiet kuntoon Pohjois-Karjalassa – TIEKU

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2021 - 29.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Pohjois-Karjalan maakunnassa. Yksityistiestön parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään elinkeinojen toimintaedellytykset haja-asutusalueella sekä maaseutu asuttuna. Metsätiestön ja muun yksityistieverkoston perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa Pohjois-Karjalassa. Samalla tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena tiestön hyvän kunnon merkitys korostuu. Yksityistielainsäädäntö uudistui 1.1.2019, mikä aiheuttaa mittavan koulutustarpeen. Hankkeen tavoitteina on lisätä (1) yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannusta (2) sähköisten tietietojen ja palvelujen avulla alan yrittäjyyttä ja (3) osaamista ympäristö- ja luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottamiseksi. Toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: a) Tiekuntien aktivoiminen ja avustaminen neuvonnan keinoin. b) Kuntakohtaiset yksityistiepäivät eli info- ja koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. c) Webinaari-koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. d) Uusien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. e) Tietopalvelu tiekunnista ja palvelun tarjoajista. Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan maaseudulle. Epäsuorat vaikutukset ulottuvat koko biotalouden arvoketjuun. Kehitettävät sähköiset palvelut helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja mahdollistavat palvelumarkkinoiden kasvun. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja lisää monipaikkaisen asumisen ja työn mahdollisuuksia. Yhteistyötahot: POKELY, Metsätoimijat, Suomen Tieyhdistys, MML, PK:n kunnat, PKS, PK Maak.liitto

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

156332

Startdatum

31.08.2021

Slutdatum

29.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner