Hanke
Utvecklingsprojekt - 72201

Ylä-Karjalan matkailukylät

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

31.07.2018 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kylämatkailu on valtakunnallisesti kasvussa olevaa, live like a local-periaatteella tapahtuvaa matkailua, jossa turisti pääsee kiinni tavallisen kyläläisen elämään. kylämatkailun ytimessä ovat alueen matkailuyrittäjät, joiden palvelutarjontaa kyläläiset täydentävät omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan. Kyläläisiä yhdistävänä tekijänä nähdään kylissä toimivat yhdistykset, kuten kyläyhdistykset, metsästysseurat, marttayhdistykset jne. Palvelujen tuottaminen voikin olla yksi, jopa merkittävä osa yhdistysten varainhankintaa. Kylämatkailun kehittämisen tavoitteena on avata valtimolaisten ja nurmeslaisten kylien mahdollisuudet kylämatkailun aloittamiseen yhteistyössä alueen tunnettujen matkailuyritysten kanssa. Kylämatkailun kehittämiseen kuuluu kiinteästi samanaikainen kylien kehittäminen jo tehtyjen kyläsuunnitelmien ja hankkeen suunnitteluvaiheessa pidettyjen kyläiltojen pohjalta. Kylien kehittämisosiosta vastaa Valtimon kunta ja kylämatkailun kehittämisestä PIKES Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

72201

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
byaverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt