Projekt
Utvecklingsprojekt - 289325

Yleisötilaisuuksiin ja retkimelontoihin

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry

- 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys hakee hanketukea logolla ja nimellä varustetun Pop up -teltan hankintaan sekä kahden ohjatun retkimelonnan toteuttamiseksi kesällä 2024. Ensisijaisena tavoitteeena on panostaa 24. Eurajoki -melontatapahtuman yleisötapahtuman ja retkimelonnan onnistumiseen. Hankintojen tuloksena voimme tarjota yleisötapahtumassa asianmukaisen yhdistysteltan palveluja sekä varmistaa asianmukaisen ja turvallisen retkimelonnan järjestämisen: https://www.evsy.fi/uutiset/ennakkotietoa-24-eurajoki-melonnast/ Hankkeeseen kuuluu myös toisen retkimelonnan suunnittelu ja toteutus sekä osallistuminen Eurajoki -markkinoille. Tapahtumilla pyritään lisäämään ihmisten elämyksiä, tietämystä ja tuntemusta Eurajoen kunnan ja joen luonnosta ja niiden tarjoamista virkistysmahdollisuuksista. Kahdella ohjatulla retkimelonnalla tarjotaan melonnan harrastajille mahdollisuutta ilmaiseksi tutustua Eurajoen alajuoksun retkimelontakohteisiin. Kokonaisvaikutuksena on jokiluonnon arvostuksen lisääminen ja sitä kautta kansalaisten ympäristötietoisuuden vahvistaminen. Kohderyhmänä ovat Eurajoen kuntalaiset, jokirannan asukkaat, kesäasukkaat, lapsiperheet, nuoret sekä retkimelonnasta kiinnostuneet kansalaiset. Hyödynsaajana ovat kaikki jotka haluavat etsiä tietoa ja toimintaa Eurajoen luonnosta. Suoraa hyötyä saa EVSY ry toimintansa monipuolistamiseen. Välillisesti hyötyä saavat kaikki yhdistykset, jotka osallistuvat tapahtuman järjestelyihin sekä esiintyjät. Hyödyn saajia ovat myös Eurajoen kunta ja kylät sekä Vuojoki -säätiö. Näkemyksemme mukaan hyödyn saaja on myös pitkällä tähtäimellä jokiluonto. Hankkeen suunnittelu alkoi keväällä 2024. Sen toteutusaika on 25.5. - 31.8. 2024. Alueena on ensijaisesti Eurajoen kunta. Hankeaikana Pop up -telttaa käytetään kesällä 2024 Eurajoen -markkinoilla. Jatkossa telttaa käytetään myös Säkylän, Euran ja Rauman sekä koko muun Satakunnan alueilla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

289325

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utvecklingsprojekt som genomförs som småskaliga projekt

Typ av åtgärd

Småskaliga projekt

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt som genomförs som småskaliga projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner