Projekt
Utvecklingsprojekt - 28619

Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta

Luonnonvarakeskus

01.01.2017 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ruoan tuotannolla ja kulutuksella on merkittävä kuormittava vaikutus ympäristöön, ja tutkimusten mukaan ruoan osuus kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta on kolmannes. Ruokahävikki kertoo ruokaketjun tehottomuudesta, kun ruoan tuotannossa käytetyt panokset, tuotannossa muodostuvat ympäristövaikutukset ja tuotannon kustannukset ovat syntyneet turhaan ruoan päätyessä hävikiksi. Tutkimusten mukaan Suomessa syntyy ruokahävikkiä jopa 460 miljoonaa kiloa vuodessa. Potentiaali vähentää ruokahävikkiä on kuitenkin huomattava ja tehokkaammalla hyödyntämisellä voidaan kasvattaa nykyistä tai luoda uutta liiketoimintaa. Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta -hankkeen tavoitteena on aktivoida Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun toimijat pohtimaan synnyttämäänsä ylijäämäelintarvikkeiden määrää ja mahdollisuuksia luoda sen pohjalle uutta liiketoimintaa tai muita ruokahävikin jakelukanavia. Hankkeessa kartoitetaan ruokahävikin vähenemistä ja vähenemispotentiaalia. Ensisijaiseksi kohteeksi on valittu ruokahävikkiä tuottava osa ruokaketjussa sekä potentiaaliset ylijäämäelintarvikkeita hyödyntävät tahot (elintarvikealan jakeluketju, julkiset keittiöt, ravintolat, ruoka-apu). Välillisenä kohteena ovat alkutuottajat, joiden peltopinta-alan hukkakäyttö vähenee, mikäli ruokahävikki ketjun muissa osissa pienenee. Hankkeessa tehostetaan ruokaketjun kiertotaloutta kartoittamalla ylijäämäverkostoa ja potentiaalisia teollisia symbiooseja. Hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva ruokahävikkitilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla, minkä myötä voidaan: a) vähentää kaupan hävikkiä ja kustannuksia, b) löytää ratkaisuja kiertotalouden tehostamiseksi ruokaketjussa, c) tukea vähähiilisyystavoitteita. Tietoa ylijäämäelintarvikkeiden erilaisista hyödyntämismahdollisuuksista jaetaan ruokaketjun eri toimijoille hankkeessa laadittavan Ruokahävikki-oppaan muodossa. Lisäksi tuotetaan tutkimusraportti, joka julkaistaan Luonnonvarakeskuksen Raportti-sarjassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28619

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner