Projekt
Utvecklingsprojekt - 110166

Ylistaron kylät – elämää ja toimintaa kehittyvällä maaseudulla

Ylistaron Kainaston Nuorisoseura r.y.

30.11.2019 - 25.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on entisen Ylistaron kunnan kylien elinvoimaisuuden kehittäminen kylien yhteistyöllä. Yhteistyön avulla lisätään kyläläisten aktiviteettimahdollisuuksia sekä aktiivisten tekijöiden määrää. Toimenpiteitä kehitetään yksittäisten kylien sekä kylien yhteistyön ehdoilla. Hanke toimii Seinäjoen kaupunkiin liittyneiden entisten kuntayhteisöiden toiminnallisuuksien kehittämispilottina. Hankkeessa tuetaan maaseutumaisia toimenpiteitä vaihtoehdoksi taajama-asumiselle huomioiden Ylistaron keskeinen sijainti laajalla työssäkäyntialueella sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kylien vetovoimaa nostetaan kartoittamalla yleishyödyllisten palvelutoiminnallisuuksien ja tarpeiden nykytila ja kehittämiskohteet sekä kylien monipuolisuutta esilletuomalla ja kehittämällä. Kylien yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuutta parannetaan yhteisten kylätapahtumien avulla. Kylien palveluita kehittämällä parannetaan kaikkien ikäryhmien asumismukavuutta sekä erityisesti parannetaan mahdollisuutta ikäihmisten pitkäaikaiseen kotona asumiseen. Tontti- ja kiinteistötilanteen ajantasaista tietoa kootaan uusien asukkaitten kysynnän tarpeisiin. Kehittyvän markkinoinnin ja tiedottamisen avulla parannetaan kylädemokratiaa tuomalla kylien yhteinen ääni kuuluviin sekä jaetaan tiedoksi kyliä koskettavat tärkeät asiakokonaisuudet. Kylien sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen kootaan yhteinen sivusto ja kylien johtokuntien välille muodostetaan yhteinen viestintäverkko. Kehitetään yhteistyömahdollisuuksia Seinäjoen kaupungin ja alueellisten vaikuttajatahojen kanssa. Etsitään yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

110166

Startdatum

30.11.2019

Slutdatum

25.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner