Projekt
Utvecklingsprojekt - 212267

Ylivieskan järjestötalon esiselvitys

Ylivieskan kaupunki

31.12.2022 - 27.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ylivieskassa on vireä järjestökenttä ja kaupungin tavoitteena on olla mahdollistamassa ja kehittämässä laadukasta järjestöyhteistyötä. Yhtenä keskeisenä edellytyksenä laadukkaan järjestötyön tukemiselle on noussut esille tarve järjestötalolle. Esille nousseita tarpeita järjestötalolle ovat esimerkiksi yhteinen paikka kohtaamiselle, paikka missä voisi järjestää mm. monipuolisesti erilaista toimintaa sekä tilat järjestön hallinnolliselle työlle. Järjestötalo kokoaisi toimijat saman katon alle, mikä mahdollistaisi tiiviimmän yhteistyön ja mahdollistaisi parhaimmillaan uusien palveluiden toteuttamisen. Vireän ja laajan järjestökentän tarpeet ovat todennäköisesti hyvin erilaiset. Kattavan tiedon varmistamiseksi mahdollisen järjestötalon mahdollisuuksista ja tarpeista edellyttää esiselvityksen tekemistä. Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää mahdolliset yhteistyötahot, yhdistykset ja muut tahot, jotka olisivat kiinnostuneita lähtemään mukaan järjestötalo toimintaan. Hankkeessa tehdään selvitys, miten eri toimijat voisivat hyödyntää mahdollista kiinteistöä ja minkälaiselle toiminnan toteuttamiseen kiinteistön tulisi pystyä. Kiinteistön käyttötarpeet selvitettäisiin haastatteluin ja työpajatoiminnoin. Tavoitteena kehittämishankkeelle on, että esiselvityshankkeen jälkeen on tiedossa tahot ja heidän tarpeensa järjestötalotoiminnan osalta. Saadun tiedon pohjalta saadaan suuntaviivat järjestötalon edistämiselle Ylivieskassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

212267

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

27.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner