Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 82770

Ylläsjärven kyläverkko

Osuuskunta Ylläsjärven Valokuitu

31.10.2018 - 30.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ylläsjärven kyläverkkohankkeen tavoitteena on rakentaa Kolarin ja Kittilän kunnissa sijaitsevalle Ylläsjärven kylälle valokuituverkko, johon kaikki alueen halukkaat kiinteistöt voivat liittyä. Hankkeen tavoitteena on lisätä Ylläsjärven kylän houkuttelevuutta ja saavutettavuutta niin asuin-, matkailu- kuin yritysten paikkana. Valokuituverkko lisää kylän vetovoimaisuutta ja kehitystä, yritysten elinvoimaisuutta sekä etätyö- ja -opiskelumahdollisuuksia. Hankkeen kautta myös talkootoiminta ja kylän yhteisöllisyys vahvistuvat entisestään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

82770

Startdatum

31.10.2018

Slutdatum

30.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner