Hanke
Utvecklingsprojekt - 123643

Ylläsjärven yritysryhmä

Kolarin kunta

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ylläsjärven yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää Ylläsjärvellä Sport Resort Ylläksen alueella sijaitsevien matkailuyritysten yhteistyötä, yhteistä markkinointia, ja monipuolistaa ja kasvattaa ympärivuotista liiketoimintaa. Hankkeen avulla tuotetaan alueen yritysten yhteinen kehittämissuunnitelma, tehostetaan markkinointia sekä kehitetään palveluita. Hankkeessa toteutetaan yritysryhmän yhteisiä toimenpiteitä. Yritysryhmässä on mukana yhdeksän (9) alueen mikroyritystä. Hanketta hakee ja hallinnoi Kolarin kunta. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2020-31.12.2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

123643

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

marknadsföring
nätverk
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt