Projekt
Utvecklingsprojekt - 75038

Ympäristökasvatus

Kankaanpään kaupunki

01.08.2018 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä. Ympäristökasvatus mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asenteiden, sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen. Ympäristökasvatus luo yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja. (YK:n linjaus) Hankkeemme liittyy Geopark-statuksen haun valmisteluun Lauhanvuori Region -alueella, joka tarkoittaa alustavan rajauksen mukaan tämän hankkeen toteutusaluetta Pohjois-Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Geopark-hakemus jätetään 2018 loppuvuodesta, ja status on mahdollista saada aikaisintaan keväällä 2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75038

Startdatum

01.08.2018

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner