Projekt
Utvecklingsprojekt - 265024

Ympäristöviisaat maaseutuyhteisöt

Maaseudun Sivistysliitto ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tehdään käytännön ilmasto- ja ympäristötöitä Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen kunnissa. Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista uusista kylä- ja yksilötason ympäristöteoista. Kiinnostus lähiluontoon ja oman elinpiirin ympäristön hyvinvointiin on kasvanut. Mahdollisuuksia ja osaamista alueelta jo löytyy. Yhteisöt tarvitsevat usein apua toimien käynnistämiseen. Kylille tarjotaan mahdollisuutta kylän ympäristösuunnitelman laatimiseen. Hankkeen toimenpiteet tehdään yhteistyössä 35 kylän, kyläryppään tai muun maaseudun yhteisön tai järjestön kanssa. Hankkeen toimenpiteisiin on tarkoitus saada tasapuolisesti toimijoita koko Nousevan Rannikkoseudun alueelta. Hankkeen järjestämiin ilmasto- ja ympäristötapahtumiin osallistuu 1000 ihmistä. Maaseudun Sivistysliitto on aiemmissa ilmasto- ja ympäristöhankkeissaan koonnut laajan toimenpidetarjottimen, jonka toimia toteutetaan Leader -alueella. Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, innostamis-, tiedotus-, koulutus- ja aktivointitoimenpiteitä sekä yhteissuunnittelua kylien kanssa. Hanke toteuttaa Nouseva Rannikkoseutu Leaderin strategiaa, hankkeella edistetään ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta, kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä kyläturvallisuuta. Kohderyhmänä hankkeessa ovat kylät ja maaseudun yhteisöt mutta myös muunlaiset ryhmät kuten nuorten ja lasten vapaat ryhmät tai muut niin kutsutut ”neljännen sektorin” ryhmät. Myös muut maaseudun eri toimijat voivat olla arjen ilmasto- ja ympäristötekojen toteuttajia tässä hankkeessa. Hankeaikana koulutetaan paikallisjeesaajia, jotka voivat toimia vertaisohjaajina tai kouluttajina myös hankeajan jälkeen. Tavoitteena on aktivoida yhteisöjen ympäristötyötä tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista. Hankkeen aikana syntynyt koulutusmateriaali jää vapaasti katsottavaksi Maaseudun Sivistysliiton verkko-opistoon.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265024

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Naturresurssamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner