Hanke
Utvecklingsprojekt - 129564

Your culture, My culture

Kuudestaan ry

31.12.2020 - 30.05.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomen matkailu on viime vuodet kasvanut jatkuvasti ja Suomella nähdäänkin olevan paljon potentiaalia nousta pohjoismaiden houkuttelevimmaksi matkakohteeksi. Suomea kohtaan tunnetaan kasvavaa mielenkiintoa, myös uusilla markkinoilla Euroopan ollessa edelleen kivijalkamarkkina. Kv-matkailun ja -markkinoinnin perussuunnitelman mukaan 70 prosenttia Etelä-Pohjanmaan yrityksistä on kansainvälistymisen suhteen tasolla, jossa on kehitettävää kansainvälistymiseen tarvittavissa perusvalmiuksissa. Tässä hankkeessa pyritään siihen, että perusvalmiuksia luodaan jo nuorella iällä, jolloin kynnys kansainvälistymiseen on huomattavasti matalampi kuin myöhemmin. Tarvittavien kv-perusvalmiuksien kasvattaminen jo nuorella iällä rakentaa tulevaisuuden matkailua alueelle ja luo osaltaan mahdollisuuksia saada alueelle kansainväliselläkin tasolla toimivaa yritystoimintaa. Lisäksi hankkeessa pyritään herättämään nuorten ymmärrystä siitä, mitä kaikkea hienoa alueellamme onkaan tarjota myös matkailijoille, joka vaikuttaa myös nuorten kotiseutuidentiteettiin ja vahvistaa esimerkiksi nuorten luontosuhdetta. Alueemme tarvitsee jo nyt nuoria, kielitaitoisia ja kv-osaamista omaavia kesätyöntekijöitä matkailuun ja jatkossa heillä on potentiaalia luoda itse palveluja matkailijoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129564

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kultur
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt