Hanke
Utvecklingsprojekt - 62358

Youth Activator Network

Leader Pohjoisin Lappi ry

28.02.2018 - 03.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Youth Activator Network on kansainvälinen hanke, joka sisältää sekä paikallisia että kansainvälisiä toimia. Hankkeen yhteistyökumppanina on Spira Mare-leader-ryhmä Pohjois-Ruotista. Kansainvälisessä yhteistyössä totetaan osa nuorten omista projekteista erillisrahoituksella sekä järjestään nuorten ja Leader-sekä nuorisotoimijoiden välisiä tapaamisia. Kansainvälisyys antaa myös Leader-ryhmälle näkökulmaa ja ideoita nuorisotyön kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteet 1. Vahvistaa nuorten positiivista kotiseutukuvaa alueesta paikkana, joka tarjoaa mielekkään toimeentulon tulevaisuuden työelämässä ja johon nuori kuuluu ja on kasvanut kiinni. Osatavoitteet: - Nuorten alueella toimeentulon mahdollisuuksien kirkastaminen alueen tulevaisuuden näkymiin ja tulevaisuuden työelämään perustuen - Nuorten yrittäjyyshengen ja -taitojen sekä tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen - Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kokemusten lisääminen 2. Leader-toiminnan työkalujen, menetelmien ja yhteistyöverkoston kehittäminen, jotta Leader-toiminta tukee nuorten positiivisen kotiseutukuvan rakentumista. Osatavoitteet: - Leader-toiminnan nuorten kontakti/tukihenkilöverkoston ja sen toiminnan ja osaamisen kehittäminen - Leader-työn nuorisolle tarjottavien toimintamuotojen kehittäminen Hankkeen toimenpiteet: - Leader-työn ulottaminen nuoriin: Nuorisoleader-toiminnan kehittäminen, yhteistyön kehittäminen alueen nuorisotoimijoiden kanssa ja leader-työn osallistavuuden ja verkoston kehittäminen nuorten näkökulmasta - Nuorten projektit: nuorten innostaminen ja tukeminen nuorten omien projektien ideointiin ja toteutukseen sekä nuorisoleader-rahalla että muita rahoituslähteitä hyödyntäen - Nuorten kansainvälisyys: Nuorten kansainvälisten tapahtumien, vaihtojen ja yhteisprojektien ideoinnin ja toteutuksen tukeminen - Nuorten yrittäjyys ja työelämävalmiudet: nuorten yrittäjyys -ja työelämätaitojen valmennukset ja yrittäjyyskokeilut

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

62358

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

03.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt