Projekt
Utvecklingsprojekt - 121549

Youthful Heritage

Rieska-Leader ry

01.05.2020 - 31.07.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa halutaan antaa alueen nuorille parempi mahdollisuus osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimijoihin ja tapahtumiin ja antamaan omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi ja valmistamaan niitä uudelle sukupolvelle sopiviksi vierailukohteiksi. Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla, kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uudet menetelmät yhdessä työpajoissa. Myös nuorille järjestetään omia työpajoja, joissa voivat tutustua eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi. Hanke toteutetaan kolmen maan kesken kansainvälisenä kehittämishankkeena, hankkeessa mukana Leader ryhmät Suomesta, Puolasta ja Romaniasta. Hankkeen partnerit Suomesa on Keskipiste ja Pirityiset. Hankkeen sisällöstä vastaa Keski-Pohjanmaan Maakuntamuseo tuensiirolla. Rieska-Leader ry:n kv-koordinaattori hoitaa hankkeen toteuttamista vaativia toimenpiteitä kansainvälisten ja kansallisten partnereiden välillä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

121549

Startdatum

01.05.2020

Slutdatum

31.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner