Projekt
Utvecklingsprojekt - 131269

Youthful Heritage

Pirityiset ry

30.04.2020 - 30.07.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa halutaan antaa alueen nuorille mahdollisuus osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimintoihin ja tapahtumiin sekä antaa nuorille mahdollisuus tuoda esiin omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi, uudelle sukupolvelle sopivaksi. Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla: kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uusia menetelmiä yhdessä työpajoissa. Nuorille järjestetään omia työpajoja, joissa voivat tutustua eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi. Hanke toteutetaan kolmen maan kesken kansainvälisenä kehittämishankkeena, Suomi, Puola ja Romania. Hankkeen yhteistyötahot Suomessa ovat Keskipiste-Leader ja Rieska-leader. Hankkeen sisällöstä vastaa Keski-Pohjanmaan Maakuntamuseo. Rieska-Leader ry:n kv-koordinaattori hoitaa hankkeen toteuttamista vaativia toimenpiteitä kansainvälisten ja kansallisten partnereiden välillä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

131269

Startdatum

30.04.2020

Slutdatum

30.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner