Hanke
Utvecklingsprojekt - 166676

Yrittäjä, menesty yritysvastuulla!

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.07.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen merkitys korostuu koko ajan enemmän. Tulevaisuuden liiketoiminnassa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Erityisesti mikroyritykset ja pk-yritykset ja uutta yritystoimintaa aloittavat kaipaavat konkreettista ja selkeästi tuotettua tietoa yritysvastuusta. Tavoitteena on herätellä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa toimivien yksinyrittäjien ja mpk-yritysten kiinnostusta ajankohtaiseen teemaan ja samalla haastaa pohtimaan yritysvastuun teemaa ja kysymyksiä; mitä yritysvastuu on pienen yrityksen arjessa, miksi se kannattaa ja miten yritysvastuuta konkreettisesti tehdään. Muokataan asenteita ja lisätään yrittäjien tietoisuutta ja ymmärrystä yritysvastuusta ja kestävästä kehityksestä. Annetaan eväitä kestävän yritystoiminnan edistämiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Hankkeen toteutusaika 1.8.2021 - 31.12.2022. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat erityisesti Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla toimivat eri toimialojen yksinyrittäjät, mikroyritykset ja pk-yritykset. Tapahtumat ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

166676

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt