Hanke
Utvecklingsprojekt - 55

YritysAgro

ProAgria Oulu ry

19.05.2015 - 07.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

YritysAgro - Tiedonvälityshanke Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjille ja -yrittäjiksi aikoville yksityishenkilöille maaseutuyritysten tuki- ja hankejärjestelmän eri mahdollisuuksista Hankkeen tavoite: Tiedottaa kohderyhmää uuden ohjelmakauden erilaisista mahdollisuuksista, kuten erilaisista yritys- ja hanketuista sekä avustaa uusia yrittäjiksi aikovia henkilöitä yrityksen aloittamiseen liittyvissä asioissa ja edellytyksien selvittämisessä. Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla toimivat yritykset ja maaseutumaisille alueille yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt. Kohderyhmää ovat myös maatilat, jotka suunnittelevat sivuelinkeinoa, investointia, sukupolvenvaihdosta tai tuotantosuunnan muutosta. Hankkeella ei ole toimialakohtaisia rajoja. Hankealue: Pohjois-Pohjanmaa Hallinnoija ja toteuttaja: ProAgria Oulu ry ja Oulun maa- ja kotitalousnaiset. Ostopalveluja käytetään tietty määrä. Tuensiirtosopimuksia ei ole suunniteltu tähän hankkeeseen. Yhteistyötahot: Työtä tehdään yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen aikataulu: 20.5. 2015 - 15.05. 2016 Kustannusarvio: 124 800 euroa. Sisältää palkat, ostopalvelut, vuokrat (ei toimitilavuokrat), muut välittömät kustannukset ja välilliset kustannukset flat rate 24%:n mukaisesti. Hankkeen sisältö: Tiedottaa yritys- ja henkilökohtaisesti uuden ohjelmakauden rahoitusjärjestelmän mahdollisuuksista ja arvioida tapauskohtaisesti edellytyksiä tukimahdollisuuksiin sekä muita kehittämismahdollisuuksia. Tapauskohtaisen kartoituksen perusteella asiakas ohjataan tarpeen mukaan eteenpäin sopivalle taholle. Hankkeella tiedotetaan eri tiedotustapoja hyödyntäen monipuolisesti etenkin maatilojen investointituista sekä yritys- ja hanketuista. Tiedottamista tehdään myös nettisivujen ja muiden sähköisten välineiden kautta, kuten Facebookissa. Hanketyöhön kuuluu myös yhteydenpito eri yhteistyötahojen kanssa sekä asiantuntijoiden välinen tiedonvaihto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

55

Aloituspäivämäärä

19.05.2015

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
kommunikation

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt