Projekt
Utvecklingsprojekt - 53131

YritysPuhti 2- Puhtia porukasta

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

01.10.2017 - 14.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomessa on 344 471 mikroyritystä, 15 979 pienyritystä, 2 554 keskisuurta yritystä ja 583 suurta yritystä. 94,7 % yrityksistä on mikroyrityksiä. (Lähde: www.tilastokeskus.fi). Jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001-2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle. Uudella EU:n ohjelmakaudella mikroyrittäjyys on noussut vahvasti esille. Mikroyritysten kehittämistarpeesta on tehty esiselvitys ja sen tuloksia (ns. kehitysaihioita) on käytetty apuna suunniteltaessa uutta hanketta. YritysPuhti2 -hankkeen tavoitteena on jatkaa YritysPuhti-hankkeen aikana alkanutta mikroyritysten yritysryhmien (mikroklusterit) kokoamista ja hallinnointia Ylivieskan seutukunnan ja Rieska-Leaderin alueella (Alavieska, Merijärvi, Kalajoki, Kannus, Oulainen, Sievi ja Ylivieska). Hankkeessa ryhmäytetään yrityksiä edelleen, eli yrityksille luodaan edellytyksiä löytää toisensa. Tämä on todettu hyväksi keinoksi saattaa saman toimialan ja myös sopivasti eri toimialojen yrityksiä yhteen. Kehittämishankkeen toteuttaminen tuo yrityksille toimivan yritysverkoston, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Se voi tuoda yrityksille jopa pitempiaikaisen yhteisen toimintatavan ja motivaation kehittää ryhmää myös hankkeen jälkeen. Tästä on saatu jo hyviä kokemuksia sekä YritysPuhti -hankkeessa että jo toteutuneissa yritysryhmähankkeissa (SomeBoost, Osuuskuntien kehittäminen, Elämysmatkailun kehittäminen).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

53131

Startdatum

01.10.2017

Slutdatum

14.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner