Hanke
Utvecklingsprojekt - 123978

Yritysryhmähanke viennin kehittämiseksi

Tilitoimisto TiliLappi Oy

29.02.2020 - 17.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmän yhteisviennin kehittämishanke on tarkoitettu 3-10 pk-yrityksen yhteiseen kehittämiseen, jossa haetaan kustannustehokkuutta yhteisillä tavoitteilla ja yrityskohtaisilla erityistoimenpiteillä. Kehittämishanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 -2020. Kehittämishanke on tehokas tapa viennin aloittamiseen ja ylläpitämiseen. Toiminnan tavoitteena on auttaa yrityksiä viennin käynnistämisessä ja uusien myynti- ja markkinointikanavien rakentamisessa. Maaseutuohjelman rahoituksella tuetaan myös maaseudun yritystoiminnan kasvua ja työpaikkojen lisäämistä. Yritykset voivat hakea tukea muun muassa tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

123978

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nätverk
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt