Hanke
Utvecklingsprojekt - 84143

Yritystä pelissä

Suomen 4H-liitto r.y.

31.12.2018 - 26.10.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen taustalla on tarve auttaa nuoria yrittäjyyden pariin, saada nuoret näkemään kevytyrittäjyyden hyvät puolet ja saada nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä myös tulevaisuudessa. Haluamme saada nuoret näkemään oman kotikunnan houkuttelevana asumisvaihtoehtona tulevaisuudessa yrittäjyyden kautta. Hankkeessa innostetaan nuoria yrittäjyyteen nuorten kiinnostuksen kautta, hyödyntäen digitaalisia laitteita, palveluja ja pelejä. Hankkeessa luodaan mobiililaitteella pelattava yrityspeli 4H-yrittäjän työkirjan liiketoimintamalleja hyödyntäen. Hankkeen aikana rakennetaan sovellus ja peli, joiden käyttämisen lopputuloksena nuoren on mahdollista saada omaa yritystoimintaa tukeva liiketoimintaraportti. Peli ja sovellus esitellään ja viedään kohderyhmille yrityshenkisissä tilaisuuksissa, messuilla ja tapahtumissa. Hankkeessa luodaan Business Lab toimintamalli ja selvitetään sen mahdollisuuksia, toimintaympäristöä ja käyttäjäkohderyhmiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Business Lab toimii yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille kohtaamispaikkana, jossa he voivat jakaa tietoa ja kokemuksia sekä tehdä yrityksien välistä yhteistyötä. Business Labissa nuoret käyttävät sovellusta ja peliä testatakseen omaa liiketoimintamalliaan. "Pelaaja luo peliin oman tuotteensa tai palvelunsa ja yrittää saada sen tuottamaan mahdollisimman paljon suomalaisessa kaupunki, tai maaseutuympäristössä. Pelaamisen ansiosta pelaaja oppii ymmärtämään paremmin tuotettaan ja toimintaympäristöään. Pelaaja osaa ottaa paremmin huomioon yrityksen liiketoimintaan pakollisena tarvittavia ja myös odottamattomia asioita. Pelin pelaamisen jälkeen nuori yrittäjä saa itselleen liiketoimintaraportin. Raportin sisältö auttaa pelaajaa peilaamaan omaa yritystään pelissä tehdyn simulaation ja pelikokemuksen kautta. Pelin toiminnallisuudet on tehtävissä myös normaalilla sovelluksella."

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84143

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

26.10.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt