Projekt
Utvecklingsprojekt - 27149

YTY – Yritystä ja Tekoja Yhdessä

Iisalmen 4H-yhdistys r.y.

01.08.2016 - 28.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yritystä ja Tekoja Yhdessä -hanke on Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Pielaveden ja Varpaisjärven 4H-yhdistysten toteuttama kaksivuotinen (1.8.2016 - 31.7.2018) hanke, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. YTY-hanke juurruttaa nuoria kotiseudulleen, tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille ja virikkeitä ja hoivaa ikäihmisille. Hankkeessa nuorista kootaan toimintaryhmiä, joille tarjotaan omalla kotiseudullaan maaseutuyrittäjyyttä edistävää erilaisten kylätapahtumien organisointiin liittyvää koulutusta ja ikäihmisten hyvinvointikoulutusta. Koulutusten jälkeen nuorten toimintaryhmät järjestävät kylien ikäihmisille ja muille kyläläisille heidän tarpeistaan lähtevää viriketoimintaa, joka tukee myös omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissa tai laitoshoidossa. Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuksi sekä nuorille että ikäihmisille. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Ylä-Savoon uusi toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja ikäihmisten yhteistyön tulos.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

27149

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

28.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner