Projekt
Utvecklingsprojekt - 211244

Ytyä yrittäjyyteen – nuoret voimavaraksi

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yhteistyöhankkeen päämääränä on mikroyrittäjyyden (ensisijaisesti alle 5 htv) työllistävien yritysten) vahvistaminen Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueella. Nuoria innostetaan yrittäjyyteen tuomalla tutuksi yrittäjyyttä yhtenä työllistymisen muotona oppilaitoksissa, järjestämällä yritysten ja oppilaitosten välille projektiluontoisia oppimistilanteita ja edistämällä yrittäjyyden omistajanvaihtoa. Opiskelijoiden kanssa tehtävät toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Hankkeessa tuetaan alkavia ja toimivia mikroyrityksiä osaamista lisäämällä, sparraamalla ja verkostoyhteistyöllä. Lisäksi tehdään malli, joka vakiinnuttaa Leader-ryhmän, paikallisten oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyötä nuorten yrittäjyyden edistämisessä. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella. Yrityssparrauksen osalta hanke keskittyy erityisesti Itä-Lapin ja Sodankylän kuntien alueille. Hanke rahoitetaan yhdistyksen omasta kiintiöstä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211244

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner