Hanke
Utvecklingsprojekt - 22174

YTYÄ – YRITYSPUISTO YHTEISTYÖLLÄ JA VERKOSTOILLA

Joutsan kunta

01.09.2016 - 24.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan monipuolisia toimenpiteitä uusien yritysten saamiseksi Joutsaan Oravakivi -Karimäki alueelle, johon teollisuuden yrityksistä ja palveluja tarjoavista yrityksistä muodostuu yrityspuisto. Yrityspuisto muodostuu 2,5 km:n matkalle nelostien varteen, johon on mahdollisuus sijoittua 15 - 20 yritystä. Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä luodaan uusia yksityisen sektorin työpaikkoja, muodostetaan aidot ja toimivat verkostot yritysten välille, edistetään Joutsan seutukunnalla toimivien yritysten sukupolvenvaihdoksia, kartoitetaan yritysten kehittämistarpeita ja edesautetaan kehittämistoimenpiteiden ja yritysryhmähankkeiden toteuttamisessa sekä luodaan edellytyksiä osaavan työvoiman turvaamiseksi toimiville yrityksille. Hankkeella palkataan päätoiminen hankevetäjä kahden vuoden ajaksi. Pääasialliset toimenpiteet ovat: olemassa olevien yritysten kehittämistarpeiden kartoitus, kontaktoidaan alueella toimivien yritysten yhteistyökumppanit, luodaan yrittäjien aito yhteistyöverkosto ja varmistetaan toimivien yritysten työvoiman saanti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22174

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

24.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt