22.03.2022 klo 12:00 - 16:00

Yhteisöllinen ruoka -paneelikeskustelu

Ruoalla ja sen tuotannolla on aina ollut suuri merkitys yhteisöille ja niiden hyvinvoinnille.
Nykyisin globaali ruokajärjestelmä on anastanut vallan itselleen ruoantuotantoa koskevissa
kysymyksissä aiheuttaen samalla monia ekologisia ja sosiaalisia ongelmia. Tilaisuudessa
pyritään löytämään näiden ongelmien ratkaisuun avaimia, joiden avulla ruokajärjestelmä
voitaisiin saada takaisin yhteisiin käsiin.


Muuttamalla ruoka- ja energiatuotantoamme sekä niiden jakelua ja kulutusta, voimme
tehdä tilaa sosiaalisemmille, ekologisemmille ja terveellisemmille yhteisöille paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti. Koska perustarpeet ovat niin jokapäiväisiä ja perustavanlaatuisia
yhteiskunnallisia kysymyksiä, saa niiden muuttaminen aikaan monia muitakin muutoksia.
Paikallinen ruoka on nousemassa asemassa myös Suomessa, mutta miksi se ei yksin
riitä? Mitä voisimme tehdä, jotta ruoka saataisiin yhteisölliseksi ja miksi se on tärkeää?