09.06.2023 klo 09:00 - 12:00

Ajankohtaista biokaasutuotannon lupa- ja tukiasioista -webinaari

Ohjelma:

9.00   Webinaarin avaus

9.05  Biokaasulaitosinvestointi maatalousyrittäjän näkökulmasta. Kokemuksia lupa- ja rahoitusprosesseista.

9.30 Biometaanin markkinat ja virtuaalinen nesteytys.

9.50 Keskustelua esitysten pohjalta

10.00 Biokaasuinvestointien tukimahdollisuudet.

10.20 Ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille

10.35 Keskustelua esitysten pohjalta

10.45 Tauko

10.50 Biokaasutuotannon lupaprosessit

11.15 Biokaasutuotannon turvallisuusnäkökohdat.

11.35 Lannoitevalmisteita koskeva ohjaus

11.50 Loppukeskustelu

 

Järjestäjät:
BioKanta-hanke, AgroEko-hanke, BioedU-hanke ja KieMaRa-hanke
HAMK, Luke, ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Keskusten Liitto