Webinaari
01.02.2024 klo 09:30 - 10:30

Älykkäät kyläaamukahvit – Smarta byarmorgonkaffe

Älykkäät kyläaamukahvit tulevat taas! Vuoden 2024 ensimmäisillä kaksikielisillä aamukahveilla herätellään pohtimaan, mitä Älykkäät kylät voivat tehdä vahvistaakseen omaa pito- ja vetovoimaansa nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Moni maaseutualuiden nuorista joutuu muuttamaan suurempiin asutuskeskuksiin opiskelu- ja työmahdollisuuksien perässä, vaikka halua sitoutua omaan kotikylään olisikin. Voidaanko kylissä luoda uusia mahdollisuuksia nuorille tai ylläpitää siteitä muualle muuttaneisiin - älykkäästi?

Tervetuloa mukaan torstaina 1.2.2024 kello 9.30–10.30. Ilmoittaudu mukaan aamukahveille täällä. Aamukahveilla mukana:

E-LAB: Musikcafé After Eight ry, Pietarsaari

Musikcafé After Eight ry on kaksikielinen pietarsaarelainen nuoriso- ja kulttuuriyhdistys. Vuonna 1987 toiminnan aloittaneen yhdistyksen perusideana on ollut luoda vaihtoehtoinen kohtauspaikka, musiikkikahvila, alueen nuorille ja samanaikaisesti aktivoida ja tarjota heille työmahdollisuuksia. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat muun muassa kulttuurituotanto, nuorisotyöpajat, etsivä nuorisotyö sekä kahvila- ja lounasravintolatoiminta. Maatalous- ja maaseuturahoitusta saaneessa E-LAB-hankkeessa yhdistys kehitti yhteistyössä alueen nuorten, yritysten, kuntien ja koululaitosten kanssa uusia väyliä nuorille päästä kiinni työelämään ja vahvisti nuorten taitoja työmarkkinoilla pärjäämiseksi. Esitys on ruotsinkielinen.

Mind Detonator – Game Village Jörn

Entinen Folkets Hus Jörnin kylässä Ruotsin Västerbottenissa on perinteinen työväentalo, jossa voi astua aivan uuteen maailmaan: peliteollisuuden startup-ympäristöön. Mind Detonatorin takana on kokeneita yrittäjiä, jotka tarjoavat tiloja, valmennusta ja alkupääomaa peliteollisuuden startup-yrittäjille vastineeksi osuudesta yrityksen voitoista. Mind Detonatorin taustalla vaikuttava moniyrittäjä ja enkelisijoittaja Örjan Berglund haluaa esimerkillään osoittaa, kuinka luova teollisuus voi kukoistaa myös maaseutualueilla. Lue lisää Mind Detonatorista maaseutuverkoston sivuilta. Esitys on ruotsinkielinen.

Tää on mulle tärkee: Maaseudun sivistysliitto

Maaseudulla kasvaneet nuoret joutuvat usein lähtemään kotoa jo aikaisessa vaiheessa. Vahvat juuret ja sosiaalinen verkosto maaseudulla jäävät kuitenkin elämään ja kiinnostus kotikuntaa kohtaan säilyy. Maatalous- ja maaseuturahoitusta saaneessa Tää on mulle tärkee -hankkeessa kokeillaan yhdessä muualle muuttaneiden pohjoispohjalaisten nuorten aikuisten kanssa uusia tapoja vaikuttaa ja olla mukana kotipaikkakuntien tärkeiksi koettujen paikkojen ja asioiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Esitys on suomenkielinen.

Älykkäät kyläaamukahvit -verkkotilaisuus on suunnattu potentiaalisille Älykäs kylä -hankkeen hakijoille, kylätoimijoille ja rahoittajille.  Tilaisuuden esitykset tallennetaan, mutta keskusteluosuutta ei. Tilaisuus on kaksikielinen, eli jokainen voi esittää kysymyksiä itselleen vahvimmalla kielellä. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää myös englanniksi niin halutessaan.

Älykkäät kylät ovat maaseutualueiden yhteisöjä, jotka kehittävät innovatiivisia ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. Älykkäät kylät eivät ole pelkkää teknologiaa, vaan niiden keskiössä ovat ihmiset. Olitpa kokenut konkari tai hakemuksen jättämisemisestä haaveileva, tule mukaan virtuaalisille kyläaamukahveille kuulemaan ja keskustelemaan Älykkäiden kylien mahdollisuuksista.

*****

Smarta byarmorgonkaffe är tillbaka! Med det första tvåspråkiga morgonkaffet 2024 väcker vi tankar om vad smarta byar kan göra för att stärka sin egen attraktionskraft och dragkraft bland unga och unga vuxna. Många unga på landsbygden tvingas flytta till större samhällen för studie- och arbetsmöjligheter, även om de skulle vilja engagera sig i sin hemby. Kan byarna skapa nya möjligheter för unga eller upprätthålla band till dem som har flyttat bort – smart?

Välkommen med den 1 februari 2024 kl. 9.30–10.30. Anmäl dig till morgonkaffet här. Med på morgonkaffet är:

E-LAB: Musikcafé After Eight rf, Jakobstad

Musikcafé After Eight rf är en tvåspråkig ungdoms- och kulturorganisation i Jakobstad. Grundtanken för föreningen, som startade sin verksamhet 1987, är att skapa en alternativ mötesplats, ett musikkafé, för områdets unga och samtidigt aktivera och erbjuda dem arbetsmöjligheter. Föreningens verksamhet inkluderar bland annat kulturproduktion, ungdomsverkstäder, uppsökande ungdomsarbete samt café- och lunchrestaurangverksamhet. I E-LAB-projektet, som fått finansiering från jordbruks- och landsbygdsfonden, utvecklade föreningen tillsammans med områdets unga, företag, kommuner och skolor nya vägar för unga att komma in i arbetslivet och stärkte unga människors färdigheter för att klara sig på arbetsmarknaden. Presentationen är på svenska.

Mind Detonator – Game Village Jörn

Det tidigare Folkets Hus i byn Jörn i Västerbotten, Sverige, är ett traditionellt arbetarföreningshus där du kan träda in i en helt ny värld: en startupmiljö för spelindustrin. Bakom Mind Detonator finns erfarna företagare som erbjuder lokaler, coaching och startkapital till start-ups inom spelindustrin i utbyte mot en del av företagets vinster. Örjan Berglund, en serieentreprenör och affärsängelinvesterare som verkar bakom Mind Detonator, vill med sitt exempel visa hur den kreativa industrin kan blomstra även på landsbygden. Läs mer om Mind Detonator på landsbygdsnätverkets webbplats. Presentationen är på svenska.

Det här är viktigt för mig: Landsbygdens bildningsförbund (MSL)

Unga som växer upp på landsbygden måste ofta lämna hemmet redan i tidig ålder. Trots det lever starka rötter och sociala nätverk kvar till landsbygden, och intresset för hemorten består. I projektet ”Det här är viktigt för mig”, som har fått finansiering från jordbruks- och landsbygdsfonden, testas tillsammans med unga vuxna från Norra Österbotten nya sätt att påverka och vara med i utvecklingen och upprätthållandet av platser och ärenden som anses vara viktiga för hemorten. Presentationen är på finska.

Smarta byarmorgonkaffe -webbinarium är riktat till potentiella sökande till Smarta byar-projekt, byaktörer och finansiärer. Presentationerna kommer att spelas in, men inte diskussionsdelen. Evenemanget är tvåspråkigt, så var och en kan ställa frågor på sitt starkaste språk. Frågor och kommentarer kan även ställas på engelska om så önskas.

Smarta byar är samhällen på landsbygden som utvecklar innovativa lösningar för lokala utmaningar. Smarta byar handlar inte bara om teknologi, utan människorna är i centrum. Oavsett om du är en erfaren veteran eller drömmer om att lämna in en ansökan, kom med på det virtuella bymorgonkaffet för att höra om och diskutera möjligheterna med Smarta byar.

Lisätietoja tapahtumasta – mer information om evenemanget:

Verkostokoordinaattori Salla Pätilä, salla.patila@ruokavirasto.fi

Verkostokoordinaattori Ann-Sofi Backgren, ann-sofi.backgren@ruokavirasto.fi