Webinaari
25.10.2022 - 24.01.2023

Biokaasukahvit

Biokaasu puhuttaa ja siitä odotetaan merkittävää lisää energiantuotantoon. Aamukahvien sarja käy läpi biokaasutuotannon nykytilan ja tulevaisuuden mahdollisuudet, vahvuudet, uhat ja heikkoudet.

Biokaasu puhuttaa ja siitä odotetaan merkittävää lisää energiantuotantoon. Mikä on biokaasutuotannon nykytilanne, tulevaisuuden näkymät ja sitä ohjaava politiikka? Mitkä ovat maatilamittakaavan biokaasutuotannon mahdollisuudet?

Näihin aiheisiin pureudutaan aamukahveilla syksyn ja alkutalven aikana tiistaisin klo 9 – 10 etäyhteyksien kautta. Aamukahvien sarjassa käydään läpi biokaasutuotantoa vahvuuksineen ja mahdollisuuksineen heikkouksia ja uhkia kieltämättä.

Kahveilla käydään läpi biokaasulaitosinvestoinnin lupavaatimukset, tarvittava tekniikka, biokaasun käyttömahdollisuudet sähkönä, lämpönä ja liikennekäytössä, raaka-aineiden sopimustuotanto, mädätysjäännöksen käyttö sekä biokaasutuotantoa ohjaavat kestävyyskriteerit. Jokaiselle aiheelle on oma kahvituntinsa.

Webinaarisarja on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Yhdellä ilmoittautumisella saat linkin kaikkiin tilaisuuksiin https://www.lyyti.fi/reg/biokaasukahvit

Lisätietoa www.innostutiedosta.fi