Live-tapahtuma
16.02.-16.02.2023

DataSpaceHackathon

Uutta liiketoimintaa ruokaketjun yhteisöllisestä datasta ja reilusta datataloudesta. New Business from Food Chain Data and Fair Data Economy.

DataSpaceHackathonin tavoitteena on aktivoida potentiaalisia yhteistyökumppaneita kehittämään uusia liiketoimintamalleja, sovelluksia ja hyödyntämistapoja ruoka-alan toimijat yhdistävän datanvälityspalvelun tarjoaman yhteisöllisen datan hyödyntämiseksi. Tavoitteena on datan hyödyntäminen reilun datatalouden periaatteita noudattaen tavalla, joka tuottaa datanvälityspalveluun liittyneille toimijoille uutta lisäarvoa.

DataSpace Europe oy tarjoaa parhaat ideat esittäneille tiimeille yhteistyötä ideoiden ja uusien palvelujen edelleen kehittämiseen, markkinointiin omille asiakkailleen ja verkostoilleen, sekä maksuttoman käyttöoikeuden Tritom-datanvälityspalveluun 1 vuodeksi.

DataSpaceHackathon activates potential partners to develop new business models, applications and ways of utilization in order to utilize the communal data offered by the data intermediary service that connects food system operators. The goal is to utilize data in accordance with the principles of a fair data economy in a way that produces new added value for the operators connected to the data intermediary service.

DataSpace Europe oy offers for the winning team(s) cooperation for further development of ideas and new services, marketing support to DataSpace Europe’s own customers and networks, and free access to the Tritom data transmission service for 1 year.