17.03.2022 klo 14:30 - 17:00

Digitomkku-seminariet på växtfysiologiska mätningar

Erfarenheter och resultat på användning av växtfysiologiska mätningar i tomatodlingar i Närpes.

Alla anmälningar senast 14.3.2022 till adressen esa.palmujoki@gmail.com eller
tfn. 040-5121056. Meddela i anmälningen om du kommer på plats eller deltar på distans.

Program A (på engelska):

  • Maxime Decker från 2Grow i Belgien berättar om Phytosense-systemet för kommunicering med plantorna samt hur sensorer och data ändrar odlarens roll i framtiden.
  • Marc Rooijakkers från Pylot i Nederländerna presenterar Pylot-dataplattformen och hur den används av odlare i olika länder för underlätta odling i växthus.

Program B (på svenska):

  • Irene Vänninen (Luke & ÖSP) med Esa Palmujoki (SCADS) belyser behovet av växtfysiologiska mätningarna. De konkretiseras med exempel på data samt videosnutt från odlingar i Närpes.
  • Tom Lillhonga (Novia yrkeshögskola, Vasa) berättar om mätning av tomatkvalitet med NIR-sensorer. Han visar med projektets nya sensor hur socker- och syrehalten av tomaterna mäts snabbt.
  • Jari Pohjola (Tammerfors universitet) berättar kort om faktorer som enligt insamlad data påverkar tomaternas kvalitet och hur data analyseras i projektet.

Järjestäjä

Österbottens Svenska Producentförbund, Digitomkku-projekt
Handelsesplanaden 16B, Vasa
050 593 2585